IE-A
interim educatie en advies

Visie

IE-A kenmerkt zich door pro-activiteit, vertrouwen en transparantie. Een oplossingsgerichte manier van werken waarbij de wetenschap niet wordt geschuwd om tot een gedragen en concrete beantwoording van het vraagstuk te komen.

ONDERWIJS
In het onderwijs sta ik voor heldere afspraken, duidelijke doelstellingen en eindtermen die in consensus worden afgesproken met de student. Bovengenoemde komt naar voren bij begeleiding van individuele studenten, maar ook in grootschalige vorm. Alleen dan is het einddoel optimaal haalbaar zonder verlies van tijd, energie of geld.

ADVIES
De kennis afkomstig uit de oplossing van een vraagstuk dient te beklijven in de organisatie. Alleen dan kan continu├»teit van de verbetering/ verandering worden geborgd. Dit betekent bij IE-A dat de cli├źnt in het proces van oplossen een actieve bijdrage levert, en op die manier de inhoudelijke aanpassing sneller kan integreren.
De grondslag van de oplossing is gebaseerd op objectieve bevindingen en niet zozeer op vooronderstellingen. Daarbij probeert IE-A de emotionele kant in vraagstukken te begrijpen en te plaatsen op zodanige wijze dat oplossingen hierdoor niet door worden belemmerd, en andersom de oplossing niet de emotie tegenwerkt (dit belemmert immers de borging).

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Stuur een bericht